Miosumi

REGULAMIN

Definicje

REGULAMIN – regulamin studio tatuaży Miosumi

TATUAŻ – modyfikacja ciała przeprowadzona podczas Zabiegu, prowadząca do przeniesienia Projektu Tatuażu na skórę Klienta w sposób trwały;

ZABIEG – proces naruszający ciągłość naskórka Klienta, mający na celu doprowadzenie do powstania na skórze klienta Tatuażu poprzez wprowadzenie pigmentu w warstwę skóry właściwej;

KLIENT – Osoba poddająca się zabiegowi wykonania tatuażu.

ARTYSTA – osoba wykonująca zabieg tatuażu. Artysta może być pracownikiem Studia lub też osobą samozatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną lub będącą pracownikiem innego pracodawcy wynajmującego stanowisko na podstawie porozumienia między tym pracodawcą a Studiem.

PROJEKT – wzór graficzny mający zobrazować wygląd Tatuażu zapisany na papierze, w postaci elektronicznej lub w sposób tymczasowy bezpośrednio na skórze klienta.

SESJA – określenie czasu poświęconego na wykonanie tatuażu. Określenie to uwzględnia czas na: przygotowanie projektu, przygotowanie stanowiska, zabieg oraz przerwy na odpoczynek.

ZADATEK – wpłata na rzecz studia lub artysty mająca na celu zabezpieczenie finansowe.

POKÓJ ZABIEGOWY – pomieszczenie w którym wykonywane są zabiegi

STANOWISKO – stół lub wózek wykorzystywany do odkładania narzędzi oraz materiałów używanych podczas zabiegu oraz meble bezpośrednio używane podczas zabiegu, np. fotel, podłokietnik, lampa.

Rezerwacja terminu

 • Rezerwacje terminu można zrobić przez telefon / Facebook/ Instagram/ Messenger oraz bezpośrednio w studio.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • Warunkiem umówienia wizyty jest wpłata zadatku – 200 zł. Zadatek jest odliczany od ostatecznego kosztu zabiegu. 
 • W przypadku modeli zadatek nie podlega zwrotowi.

Postanowienia ogólne

 • Godziny pracy studio 11:00 – 18:00, pn-sb.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 • Świadczymy usługi tatuażu, oraz piercingu dla osób które ukończyły 18 rok życia. Istnieje również możliwość wykonania tatuażu, oraz piercingu osobom niepełnoletnim (nie mniej niż 16 lat), jednak tylko za zgodą podpisaną w studiu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich. dokumentów/ankiet zdrowotnych oraz podpisania zgody na wykonanie zabiegu pomiędzy klientem a tatuażystą. Dokumenty te są dostępne w studio w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Studio zastrzega sobie prawa do wykonanych zdjęć, projektów i tatuaży. 
 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 • W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu.
 • W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Do studia nie wolno przeprowadzać zwierząt.
 • Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.
 • Nie wykonujemy tatuaży kobietom w ciąży i karmiącym piersią, lepiej odczekać sześć miesięcy po porodzie.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za alergie, uczulenia bądź inne dolegliwości.
 • Po zabiegu zawsze szczegółowo omawiamy sposób pielęgnacji i oferujemy sprawdzone środki które pomagają uniknąć negatywnych konsekwencji.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klienta w studio lub na terenie studio.
 • Po zabiegu z Państwem może się skontaktować nasz pracownik w ramach badań jakości prowadzonych usług.
 • Kwota za zamówiony szkic projektu tatuażu nie podlega zwrotowi, jeśli klient odmówi poddania się zabiegowi. Ponadto liczba poprawek szkicu większa niż 3 razy na życzenie klienta spowoduje zmianę kosztu szkicu, który zostanie doliczony do kwoty ostatecznego projektu.
 • Korekta tatuażu jest płatna. Koszt ustalany jest indywidualnie.
 • Minimalny koszt tatuażu w naszym studiu to 350 zł. 
 • Dokładną cenę zawsze ustalamy na bezpłatnej indywidualnej konsultacji, gdyż wszystko zależy od wielkości, stylu, indywidualnych życzeń klienta oraz w zależności od miasta.
 •  O ceny można zapytać dzwoniąc pod numer telefonu +48 731 949 283, w studio.